Dagvoorzitter

Jochanan als dagvoorzitter:

Ik luister, en vraag door.  Bewaak de spaarzame tijd. Ik laat de zaal aan het woord en zorg voor ontspanning. Ik help de condities te scheppen om de sprekers zo ontspannen mogelijk te laten zijn. Ook kan ik bij de voorbereiding meedenken over de invulling van de dag.

Ervaring als dagvoorzitter:

  • Boer en Zorg
  • Alliantie Kind in gezin
  • Rudolph stichting
  • Kinderpostzegels
  • Inspirationshot

 

Ik dagvoorzitterde op de dag dat zorginstelling Gezinshuis.com het levenslicht zag. Gerard Besten, directeur van Gezinshuis.com, mailde me een review, hoe gaaf is dat.

U zoekt een ‘andere’ dagvoorzitter? Je organiseert een bijeenkomst om de start van een bijzonder initiatief in de jeugdzorg te markeren. Je hebt ideeën over het programma, de sfeer en inhoud. Maar hoe doe je dat? Ga jezelf de dag aan elkaar praten, of huur je een echte dagvoorzitter in?

Meteen doemen zich allerhande vragen op; Wat moet die persoon doen? En wat kunnen?
Dominant? Formeel? Tikkeltje prikkelend? Of toch maar op safe en kiezen voor degelijkheid?
Op 23 september 2007 hielden we de geboortedag van Gezinshuis.com. We streven een landelijk netwerk van gezinshuizen na. Binnen een gezinshuis wordt het vanzelfsprekende van een gezin gecombineerd met professionaliteit en vakmanschap op het gebied van jeugdzorg.
De volwassenen in een gezinshuis brengen vier of meer kinderen/jongeren voor langere tijd in het verlengde van hun eigen leven. De kracht van het gewone leven wordt aangewend om deze kinderen/jongeren weer perspectief in hun leven te bieden.

Voor deze geboortedag zochten we dus een dagvoorzitter. Een van de kandidaten die we daarover spraken was Jochanan Westra. En op hem is onze keuze gevallen. Wat ons aansprak was zijn originaliteit en onbevangenheid. Daar lag meteen ook onze bedenking. Hoe zou hij het
gaan doen? Zagen we hem voor ons in een zaal met een grote diversiteit aan deelnemers?

Onbevangenheid en originaliteit bleken succesfactoren van Jochanan Westra als dagvoorzitter. De deelnemers lieten zich gemakkelijk leiden door zijn jeugdige presentatie. Kenmerkend voor zijn aanpak is dat zowel de dag zelf als de voorbereiding geen strak spoorboekje is, maar een
sociaal, bijna kunstzinnig, proces met wel duidelijke tijdbakens. En die ogenschijnlijk botsende principes, afgebakende tijd en kunstzinnigheid, wist hij meesterlijk te hanteren.

Als organisatie geef je de leiding en regie niet geheel uit handen; je blijft deel uitmaken van het wordingsproces. Vriendelijk, origineel maar ook duidelijk wijst deze dagvoorzitter je in de aanloop op de zaken waar je iets mee moet, waar je nog een besluit of stelling over moet innemen. En de dag zelf? Onbevangenheid met open vragen, verrassende interviewtechnieken, en aansprekende intermezzo’s.

U zoekt een andere dagvoorzitter? Geen kunstmatig cabaret, maar een sociaal kunstenaar? Jochanan Westra; warm aanbevolen!

De Glind, 29 juli 2008 Gerard Besten Directeur gezinshuis.com